Эрхэм зорилго


                                                        ХАС ХААН   Хамтдаа хөгжье.