Ханшийн мэдээлэл


Хэрэв таны валют арилжааны дүн 20 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас их хэмжээтэй тохиолдолд та манай дилерүүдтэй ( Утас: 99054029,99054027, 11-323236 И-мэйл: info@khaskhaan.mn  холбогдож ханшийг харилцан тохиролцох, валют арилжааны хэлцэл хийх боломжтой.