Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн 2017 оны хуралдааны тов батлагдлаа

2016-12-14 10:51:59

 Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр А-331 тоот тушаалаар Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн 2017 онд хуралдах тов батлагдлаа.

Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн хуралдах хуваарь /2017 он/

Хэлэлцүүлэг                                      Шийдвэр гаргалт /Хэвлэлийн бага хурал/

1.       Гуравдугаар сарын 15-17                            Гуравдугаар сарын 22

2.       Зургаадугаар сарын 14-16                          Зургаадугаар сарын 21

3.       Есдүгээр сарын 18-20                                    Есдүгээр сарын 22

4.       12 дугаар сарын 12-15                                  12 дугаар сарын 20

 Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн тухай

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны аравдугаар сарын 26-ны өдрийн А-169 тоот тушаалаар “Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг баталсан байдаг. 

Мөнгөний бодлогын зөвлөл нь Монголбанкны бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, мөнгөний бодлогыг боловсруулах үйл ажиллагаанд гадны төлөөллийг оруулах, мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргах үйл явцыг бодлогын зөвлөлөөр дажуулан оновчтой болгох, олон нийтэд хүргэхэд ач холбогдолтой юм.

 Мөнгөний бодлогын зөвлөл нь Монголбанкны удирдлага, хараат бус гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд Зөвлөлийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч даргалдаг.

Эх сурвалж: Монголбанк