"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ 2020 онд 12 тэрбум төгрөгийн хүүгийн орлого олжээ

2021-01-11 16:07:09

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын бэлэн зарлагадсан мөнгө болон хувь хүмүүстэй хийсэн гүйлгээний талаар бид өмнө нь мэдээлсэн. 

 

 

Тэгвэл энэ удаа тус үйлдвэрийн зарим онцлох орлогоос танилцуулж байна. 

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь түүхий эдээ борлуулахаас гадна ил уурхайн хоёрдогч түүхий эд, хаягдал төмөр, зам ашиглалталт зэргээс орлого олдог байна. Эндээс анхаарал татах нэг орлого нь банкан дахь дансуудаас орж ирсэн хүүгийн орлого юм. 

2020 оны эхний 11 сарын хугацаанд тус үйлдвэрт 10 банкны 18 дансаар дамжин 12 тэрбум төгрөгийн орлого орж иржээ. Үүнээс хамгийн өндөр дүнтэй орлогыг Капитрон банк шилжүүлсэн нь 3.39 тэрбум төгрөг байгаа бол Капитал банкнаас "Хадгаламжийн даатгалын корпорацын даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн төлбөр" гэж 20 сая төгрөг орж ирсэн нь хамгийн бага дүнд тооцогдож байна. 

Төрийн банк л гэхэд тус үйлдвэрт хүүгийн төлбөр гэж 254,746,628 төгрөг шилжүүлснийг шилэн дансны мэдээлэлд бүртгэжээ.

Дэлгэрэнгүй

Row Labels  Sum of Мөнгөн дүн 
YXOБанк  
Кредит хүү                                                94,235,149.21
Банк Капитрон /Орхон/  
Хадгаламжийн хүүний орлого                                           1,783,001,298.55
Голомт банк  
2020.06-р сарын харилцахын хүү орлого                                              167,776,024.88
2020.10 сарын хадгаламжийн хүүний орлого                                                34,115,447.34
Кредит хүү                                                34,292,652.56
Хадгаламжийн хүү орлогодов.                                                36,046,818.48
Харилцахын хүү орлого                                              418,602,120.74
Харилцахын хүү орлогодов.                                                49,705,113.84
Харилцахын хүүгийн орлого                                              340,177,476.67
Харилцахын хүүний орлого                                                50,033,219.56
Хүүгийн орлого                                                51,136,399.54
хүүгийн орлого                                                84,582,577.50
Хүүний орлого                                                41,835,905.24
Капитал / Орхон /  
ХДК-ын даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн тө                                                20,000,000.00
Капитрон /УБ/  
Хадгаламжийн хүү                                              862,027,397.26
Хадгаламжийн хүүний орлого                                              862,027,397.26
Капитрон банк  
2020.5.01-6.30 ны хүүгийн орлого                                                12,918,069.49
5-р сарын 1-с 6-р сарын 30 дуусталх хүү орлогодов.                                                58,490,951.83
Кредит хүү                                              123,719,316.85
Кредит хүү кап хийв.                                                  5,469,768.07
Кредит хүү кап. хийв.                                                  9,872,075.57
Хадгаламжийн хуугийн орлого                                              172,405,479.45
Кредит банк  
Хадгаламжийн хүүгийн орлого                                              598,356,164.38
Хадгаламжийн хүүний орлого                                           1,203,287,671.22
Орхон Голомт банк  
Хүүгийн орлого                                              238,196,070.87
Төрийн банк  
кредит хүү                                                10,989,857.00
Хадгаламжийн хүүгийн орлого                                              209,589,041.09
Тээвэр хөгжлийн банк  
Хадгаламжийн хүүний орлого                                           1,203,287,671.22
УБ ХХБанк  
Харилцахын хүүний орлого                                                58,365,117.07
УБ. Торийн банк  
Кредит хүү                                                28,471,340.01
Кредит хүү кап хийв                                                  5,696,389.88
Улаанбаатар хотын банк  
Кредит хүү                                              389,374,075.63
Кредит хүү кап хийв.                                                  7,633,846.66
Кредит хүү кап. хийв.                                                15,921,769.41
Кредит хүү кап.хийв.                                                  7,757,196.85
УХО банк  
Хадгаламжийн хүүгийн орлого                                           1,066,600,199.04
үндэсний хөрөнгө оруулалтын Банк  
Кредит хүү                                              116,189,105.60
ХААН банк  
Кредит хүү                                                  7,901,679.09
Хүүний гүйлгээ                                                62,380,320.64
ХААН Банк $  
Хүүний гүйлгээ                                                65,046,281.69
ХХБанк  
Кредит хүү                                              243,874,174.33
Кредит хүү кап хийв.                                              180,095,857.71
Кредит хүү кап. хийв.