ГРАФИК: Төгрөгийн ханш аль намыг засгийн эрх барьж байх үед хамгийн их суларсан бэ?

2023-02-07 16:00:43

Төгрөгийн өнөөдрийн албан ханш ам.долларын эсрэг 3,494 төгрөгтэй тэнцэж байгаа нь жилийн өмнөх энэ өдрөөс 643 орчим төгрөгөөр сулраад байна.

Төгрөгийн ханш 2000 оноос өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд хэрхэн суларч ирснийг засгийн эрх барьж байсан намтай нь хослуулан xe.com-ийн өгөгдлөөр дүрсжүүлэн харуулав.