Валют арилжаа


  • Бэлэн арилжаа
  • Бэлэн бусын арилжаа
  • Конверсын арилжаа

Манай ББСБ нь өөрийн харилцагч байгууллага, иргэдийн хэрэгцээнд зориулж USD, CNY, EURO зэрэг голлох валютуудаар, уян хатан бодлого баримтлан арилжааг хийж байна. Тухайн өдрийн арилжааны эхний ханшийг валютын захын ханш болон Монгол банкны гадаад валютын албан ханшийг үндэслэн тогтоох ба валютын захын ханшийн хэлбэлзлийг харгалзан, арилжааны дүнгээс харааран шатлалтайгаар өдөрт хэд хэдэн удаа өөрчлөн тогтоож болно.