Автомашин барьцаалсан зээл


Барьцаалсан автомашинаа унаад явж болох нөхцөлтэй, хэрэглээний болон бизнесийн зориулалт бүхий зээл юм.

Зээлийн хэмжээ: Зах зээлийн үнэлэгээний 50%
Зээлийн хүү: 2,5 %                                                                                                                                             

Зээлийн хугацаа: 24 сар

Барьцаа хөрөнгө: Автомашин

Тавигдах шаардлага:

 • Үйлдвэрлэсэнээс хойш  10 жилээс, Монгол Улсын гаалиар орж ирээд 5 жилээс хэтрээгүй байх.
 • Цалин, түүнтэй адилтгэх орлого, эсхүл бизнесийн тогтмол орлоготой байх.
 • Тээврийн хэрэгсэлийн даатгалд хамрагдсан байх.
 • Тухайн автомашин нь аливаа төрлийн  илт харагдахуйц эвдрэл гэмтэлгүй, өнгө үзэмжтэй, техникийн нөхцөл сайн байх

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн

 • Цахим иргэний үнэмлэх
 • Цалин түүнтэй адилтгах орлогоо нотлох бичиг баримт /Цалин, НД-ын дэвтэр, дансны хуулга/

Аж ахуйн нэгж:

 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • ААН-н дүрэм
 • ААН-ыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний биеийн байцаалт
 • ААН-ийн сүүлийн улирлын тайлан, орлого, мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • ААН-н дансны хуулга
 • Бусад шаардлагатай баримт

Анкет татаж авах        Албан байгууллага

                                       Хувь хүн