Эрхэм зорилго


Хөрөнгийг хэрэгтэй цагт нь Хэрэгцээт газар нь Хуваарилан хүргэх.