Цалингийн зээл


Хамтран ажилладаг байгууллагын ажилчидад цалингийн зээл олгож байна.                                                                                       

Зээлийн хэмжээ: 3,000,000 хүртэл төгрөг                                                                                       

Зээлийн хүү: 2,5%

Зээлийн хугацаа: 12 сар

Барьцаа хөрөнгө: Цалин

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх
  • Цалингийн тодорхойлолт, НД-ын дэвтэр
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

Анкет татаж авах        Албан байгууллага

                                       Хувь хүн